Een kenmerk 
van mooie mensen
is dat
ze
altijd
het mooie
zien in 
anderen.